top of page
Studio_Ma_sirkel_A1.png

Avmeldingsregler og refusjonsvilkår
 

Avmeldingsregler og refusjonsvilkår

Studio Ma AS
Org. nr.: 83141397
2
Kontakt: post@studiomaoslo.com / Telf.: 93631481

 

Kurs
Påmelding til våre kurs er bindende. Avmelding er allikevel mulig inntil syv dager før kursstart, men da ilegges et administrasjonsgebyr på 5% av kursbeløpet for å dekke avgifter. Etter dette forfaller hele kursavgiften og innbetalt kursbeløp blir ikke refundert. Foreligger gyldig årsak til avmelding vurderes dette allikevel i hvert tilfelle. Avmelding må skje skriftlig på e-post til post@studiomaoslo.com.

Klippekort og gavekort
Klippekort og gavekort refunderes ikke, klippekort har en varighet på 6 mnd og gavekort må brukes innen 1 år fra utstedelsesdato.

Utdannelser og workshops
Avbestilling innen 4 uker før start for å få beløpet (fratrukket gebyr 5%) refundert eller kreditert.

Avbestillinger mellom 4-2 uker før start, refunderes 50 % av beløpet.

Etter 2 uker forfaller hele kursavgiften og du får ikke refundert innbetalt kursbeløp. Foreligger gyldig årsak til avmelding vurderes dette allikevel i hvert tilfelle. Avmelding må skje skriftlig på e-post til post@studiomaoslo.com
 

Avlysning
Studio Ma forbeholder seg retten til å avlyse kurs, utdannelser, events og workshops dersom det er for få påmeldte. Innbetalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet.

Avslutte medlemskap
Vi har ingen bindingstid, si opp ved å logge deg inn på profilen din.


Ansvar for egen praksis
Når du melder deg på kurs hos oss vil du få tilsendt en egenerklæring til signering. Studio Ma forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. Vi tilbyr forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Hver enkelt  har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er viktig at dun informerer om skader og helsetilstander som det skal tas særlig hensyn til. Yoga er ingen konkurranse, og skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene. Studio Ma har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer.

 

Betaling
Betaling skjer via Vipps eller SwedBankPay.

Levering
Abonnementet er gyldig fra den dagen man kjøper avtalen, eller fra da kurset har oppstart.

Angrerett
Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av fysiske varer i nettbutikken vår så fremt varen ikke er brukt. Ta kontakt på post@studiomaoslo.com.

Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 her. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.
 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


 

 

bottom of page