top of page

Ayurveda for kvinner

Ayurveda kvinnehelse.jpeg

Torsdag

16.00 - 18.30

Ayurveda lærer oss å bli bedre kjent med oss selv og hva det innebærer å være kvinne. Hvordan de mulighetene og utfordringene vi står overfor i dag kan være både berikende og samtidig føre til økt press, stress og uhelse.

Kurset hjelper deg til å bli bedre kjent med din individuelle “konstitusjon”, dine fysiske og mentale tilbøyeligheter og kvaliteter. Når vi bedre kan forstå og lytte til oss selv kan vi også gjøre klokere valg som harmonerer med vår naturlige balanse, som fremmer helse og velvære fremfor å skape ubalanse og disharmoni.

I løpet av de fire kursukene gjennomgår vi de viktigste Ayurvediske prinsippene, hvordan vi kan “selvdiagnostisere” og navigere vår Ayurvediske reise mot bedre helse og økt velvære. Vi tar for oss de ulike fasene av kvinnelivet og hvordan vi best kan ta vare på, styrke og nære oss selv, i et helhetlig og naturlig perspektiv.

Grunnlaget for all Ayurvedisk praksis handler om bevissthet og tilstedeværelse, to områder som kan være utfordrende å kombinere med en hektisk hverdag. Samtidig er Ayurveda befriende enkelt og intuitivt, og kan inspirere oss til et enklere liv i pakt med vår sanne natur og «høyere bevissthet».

Kursplan/innhold

 

1. Teori og prinsipper

Gjennomgang av grunnleggende Ayurvediske prinsipper og litt teori, for å sikre felles startstrek/forståelse for videre fordypning. 

 • Blant annet de 5 elementene, de 3 doshaene, gunas osv.

 • Prakrti, Vikrti, Dosha-quiz og enkel «diagnostisering».

 • Syklisk påvirkning (gjennom livet, årstider, døgnet)

 

2. Fysiologi og fordøyelse 

 • Dhatus, ojas, agni, ama etc

 • Fysiologi og plager/sykdommer relatert til doshaene (Vata, Pitta og Kapha)

 

3.  Mat og kosthold

 • Kosthold/matens effekt på de 3 doshane

 • Sattviske prinsipper, yogisk kost

 • De 6 smakene

 • Ayurvedisk «de-tox», typer faste ol 

 

4.  Kvinnehelse og velvære 

 • Balanse og harmoni gjennom livets faser

 • Egenpleie

 • Aktivteter, yoga, spirituell praksis 

 • Vanlige plager, tips og råd

<div class="yogo-prices" data-price-group="Ayurveda for kvinner"></div>

Om Merete Skjørten

Merete har lang og bred bakgrunn innen helhetlig helse, fra både «vestlig» medisin og   ernæringsvitenskap til ayurveda, yoga og vedanta (tradisjonelle studier innen yogisk filosofi/psykologi). Hun har studert og praktisert Ayurveda i mer enn 10 år, yoga i over 25 år, og er særlig opptatt av å bringe sammen og skape synergi mellom tradisjonell visdom og moderne kunnskap. Tilpasset og formidlet på en måte som gjør det enkelt og tilgjengelig for vår tid, og vår moderne livsstil.

Merethe ayurveda kvinner oslo.jpg
bottom of page